Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded. Vastu võetud 01.09.2010 nr 43

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN

§ 3. Tulekahju korral tegutsemise plaanile esitatavad nõuded
(1) Tulekahju korral tegutsemise plaani (edaspidi plaan) eesmärk on inimeste ohutuse tagamine ja varalise kahju ärahoidmine tulekahju korral.
(2) Plaan koostatakse enesekontrolli tuleohutusaruande (edaspidi tuleohutusaruanne) esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses. Plaani koostamise tagab ehitise valdaja.
(3) Ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.
(4) Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem).

Skeemi näed siit     https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1335/6586/13356620.pdf

Tulekahju korral tegutsemise plaani osa, kus näidatakse ära evakuatsiooniteed, tuleohutuspaigaldiste asukohad ja muud evakueerimise seisukohast vajalikud vahendid.

UKU-JOONIS-PROOV

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga