Oleme tuleohutusega tegelenud sisuliselt aastast 2001, mil alustasime oma päästealast tegevust päästekompaniides. Aastast 2006 omame päästealast kõrgharidust ning omame ka väärtuslikku praktilist kogemust reaalselt päästetöid tehes.

Meid eristab teisest see, et meie teame, mida teeme. Meie eeliseks on praktiline väljaõpe.

Kõik meie koolitused on üles ehitatud praktilistele näidetele Eestist ning loengud on üles ehitatud piltidele ja videodele, et koolitatav saaks omaduse osata hinnata tuleohtlikkust ja tuleohutust. Ja seda mitte ainult töö juures, vaid ka kodus.

Tuleohutuskoolitus 1 on mõeldud pigem koolidele ja lasteaedadele, kus ei kaasne asutuse tegevusega suurt tule- ja plahvatusohtu.

Tuleohutuskoolitus 2 on mõeldud suurtele ettevõtetele, kus tuleohutuse osa peab olema oluliselt pigem ja põhjalikum.

Meie koolitused on head ja väga põhjalikud. Ei mingit seaduserida, puhas praktika elust enesest!

Ettevõtte või asutuse juht kohustatud:1) korraldama töötajale või teenistujale (edaspidi töötaja) enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse ning vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta. 2) tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja -kohast ning kontrollima nende täitmist; 3) tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavus ja kasutamisoskus; 4) teavitama töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest.